Administratieve dienstverlening

Belastingen en Juridische zaken

Trustkantoor

 

Polen is geen eenvoudig land om zaken te doen wat betreft de administratieve- en fiscale wetgeving.

Ondanks dat er na de toetreding van Polen tot de EU veel is verbeterd, bestaan er nog steeds tal van vaak onbegrijpelijke regeltjes waarbij de consequenties van het enigszins “pragmatisch” omgaan met deze regels door de Nederlandse ondernemer niet kan worden overzien. Tel daarbij op dat de administratie geheel in de Poolse taal dient plaats te vinden, en de bron van veel ergenis en frustratie is daar.

 

Het Nederlandse MKB besteedt haar administratie bij een opstart in Polen vaak uit aan een lokaal Pools administratiekantoor. Soms werkt dat goed, maar in veel gevallen ook niet. Naast de taalbarriere is een veel gehoorde klacht dat het Poolse administratiekantoor absoluut niet meedenkt en zich zeer star opstelt als het gaat om het aanpassen van hun werkwijze aan de manier waarop het Nederlandse moederbedrijf de administratie van de Poolse dochter ingericht wenst te hebben. Te vaak wordt de Poolse regelgeving hierbij als excuus misbruikt.

 

PLBS neemt deze bezwaren weg door allereerst met haar relaties te communiceren in de Nederlandse taal. Daarnaast zorgen we voor het optimaal inrichten van de administratieve processen, waarbij we een helder beeld hebben van wat wel en wat echt niet is toegestaan binnen de context van de Poolse wet. Tot onze adminstratieve dienstverlening rekenen we ook het voeren van de salarisadministratie, inclusief afdracht sociale verzekeringspremies (ZUS) en loonbelasting (PIT), het verrichten van de aangiftes omzetbelasting (VAT) en vennootschapsbelasting (CIT) en het opstellen van de jaarrekening.